fbpx

Skjeggkre  er et harmløst  insekt  som finner veien inn  i stadig  flere  norske boliger.  Disse insektene har til tross for sin lille størrelse, spilt en rolle i et økende antall eierskiftesaker i Norge. 

Rettspraksis og omfang

Administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger skriver i en kronikk i NRK, at boligkjøpere som stevner selgere med krav om store prisavslag over et harmløst insekt begynner å ligne et hysteri. “Vil vi virkelig åpne for en rettstilstand der selgere av boliger risikerer å tape hundretusenvis av kroner på grunn av ren og skjær panikk?”, skriver han i innlegget. Folkehelseinstituttet mener at disse sakene trolig skyldes at skjeggkreet er et «nytt» skadedyr, og man kan forvente fortløpende endringer i rettspraksis og omfang.

 Les hele kronikken her:
https://www.nrk.no/ytring/frykt-ikke-skjeggkreet-1.14249396

Per Jæger
Adm. direktør, Boligprodusentene

Skjeggkre i Norge

Skjeggkre ble først oppdaget i Norge i oktober 2013, og har siden da blitt observert i både offentlige og private bygg over hele landet. Mange av funnene er fra skoler, barnehager, kjøpesentre og moderne leiligheter. Skjeggkre er et ufarlig insekt som ligner på sølvkre, men er noe større, mer spraglete i fargen og har lengre haletråder. I Norge lever skjeggkreene kun innendørs og man kan møte dem hele året. Skjeggkreet er altetende, og selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand.

Utgjør ingen fysisk skade 

I en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet fastslår forskere at skjeggkreet ikke utgjør fysisk skade for hverken mennesker, dyr eller bygninger. Eventuelle materielle skader vil også være minimale. Det psykiske ubehaget koblet til forekomsten av skjeggkre, henger ofte sammen med at mange i praksis har en nulltoleranse for insekter innendørs:

“Det kjølige klimaet i Norge med forholdsvis tette hus og leiligheter gir et begrenset innslag av insekter innendørs. Kombinert med høy levestandard og gode hygieniske forhold, oppleves skjeggkreet derfor av mange som en invasjon av våre private områder selv om man nesten ikke ser noe til dem, og den fysiske skaden er marginal. Det psykiske ubehaget forsterkes ytterligere gjennom en ubegrunnet frykt for sosial stigmatisering og en misforstått kobling mellom skjeggkre og uhygieniske forhold” (Folkehelseinstituttet, 2018)

Les hele rapporten her:
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/skjeggkre–biologi-og-rad-om-bekjemping-rapport-2018.pdf

Skjeggkreet utgjør ikke fysisk skade for hverken mennesker eller bygninger.

Utbredelse i andre land

Opprinnelig oppstod skjeggkre først i Nord-Amerika og Karibien, men har gjennom ubevisst innføring fra mennesker også etablert seg i Europa og Skandinavia.

I følge Arne Nese hos Rentokil, er skjeggkre blitt en av de mest vanlige insektene i folks hjem i både Norge, Sverige og Finland.

Slik hindrer du spredning  

Det blir anslått at skjeggkre om fire år vil forekomme i halvparten av alle moderne bygninger – hvis utviklingen fortsetter i samme tempo som nå. Skjeggkreene er rett nok vanskelige å forhindre og fjerne, men de er harmløse. Enkle grep og saneringstiltak kan kontrollere bestanden og redusere videre spredning:

  • Gode renholdsrutiner som støvsuging begrenser tilgangen på mat, og er et viktig  ledd for å innskrenke bestandsveksten.
  • Lav temperatur i boligen er fordelaktig for å hemme utvikling og aktivitet. Temperatur under 11 grader stanser utviklingen.
  • Limfeller kan være gunstig for overvåking og kartlegging.
  • Forsegling/tetning av listverk er god forebygging.
  • Skjeggkre er avhengig av å bli transportert inn i boliger via objekter – inspeksjon av flyttelass, møbler bagasje, bygningsmaterialer og pappemballasje vil være viktig i forebyggingsfasen.
  • Vær oppmerksom ved netthandel. Skjeggkre kan spres via pappemballasje

www.rentokil.no/skjeggkre

Arne Nese
Technical & Training Manager
HMS Manager

Kilder:
Folkehelseinstituttets rapport om Skjeggkre 2018: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/skjeggkre–biologi-og-rad-om-bekjemping-rapport-2018.pdf
Boligprodusentene: Kronikk i NRK 16/10/ 2018:
https://www.nrk.no/ytring/frykt-ikke-skjeggkreet-1.14249396
Folkehelseinstituttet informasjonsside om Skjeggkre
Folkehelseinstituttet informasjonsside om Sølvkre
www.rentokil.no